Actievoorwaarden Platenbon actie

Algemene actievoorwaarden Record Store Day – Platenbon actie

 1. Dit reglement is van toepassing op de actie “Maak kans op 1 van de 10 Platenbonnen t.w.v. € 150,00”, ter promotie van de Platenbon cadeaukaart tijdens Record Store Day 2019.
 2. De actie loopt van 13 april t/m 3 mei 2019.
 3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Platenbon en gelieerde ondernemingen, medewerkers van participerende muzieklabels aan Record Store Day, ondernemers en medewerkers van Record Store Day-winkels en alle andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen.
 4. Deelname is mogelijk door bij één van de Record Store Day-winkels in de periode van 13 april tot en met 3 mei 2019 een product te kopen. De consument ontvangt dan gratis een speciaal actiepasje (op = op) van de Record Store Day-winkel.
 5. Op www.recordstoreday.nl/platenbon-actie dient de consument zijn/haar contactgegevens (voornaam, achternaam en emailadres) en de actiecode in te vullen. Indien de consument vervolgens akkoord is met de actievoorwaarden, neemt men deel aan de actie.
 6. Per emailadres mogen er maximaal twee actiecodes worden geregistreerd.
 7. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens en/of het onvolledige en/of onjuiste actiecode worden opgegeven, heeft de Stichting Record Store Day het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 8. Ingeval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie, behoudt de Stichting Record Store Day zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van de prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
 9. Het prijzenpakket van deze actie bestaat uit: 10 x Platenbon cadeaukaart t.w.v. € 150,00
 10. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 11. De aanwijzing van de 10 winnaars geschiedt binnen drie werkdagen na 3 mei 2017. De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht via het emailadres dat bij inschrijving door de deelnemer is opgegeven en dienen binnen 14 dagen de prijs per email te bevestigen. Als een prijs niet door een winnaar tijdig is bevestigd, wordt er een nieuwe winnaar gekozen. Bij niet-acceptatie en/of annulering van de gewonnen prijs door de winnaar, kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van de waarde van de prijs.
 12. Door deelname aan deze wedstrijd verleent de prijswinnaar toestemming aan de Stichting Record Store Day en de Platenbon om zijn of haar naam voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 13. Jouw (persoons-)gegevens worden opgenomen in de emaillijst van de Stichting Record Store Day en deze zullen niet aan andere (commerciële) partijen worden doorgegeven.
 14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Stichting Record Store Day.
 15. De Stichting Record Store Day en de Platenbon kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie.
 16. Over de gewonnen prijs is de winnaar geen kansspelbelasting verschuldigd.
Terug naar boven

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de nieuwste artikelen, de laatste releases en nog veel meer!